Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for december 2010

Hurtigtogslokomotivet Litra P kom til at præge den danske jernbanetrafik i mere end 50 år. P-maskinerne kom rigtig til deres ret som trækkraft for gennemkørende eksprestog, men blev mod slutningen af karrieren også sat til at trække mindre standsende persontog og endda godstog. Heljan satte for ti år siden en milepæl med sin model af litra P og har nu søgt at løfte arven med en ny og forbedret udgave af dette legendariske lokomotiv. Litra P var allerede i samtiden om noget symbolet på dansk jernbanedrift i dampæraen, dels fordi lokomotivet var på forkant med den tids teknologiske udvikling, men, tror jeg, først og fremmest fordi det simpelthen var en smuk maskine!

Æstetisk betragtet var Litra P en flot maskine, ingen tvivl om den sag. Lokomotivet ejer en fremtoning, der udstråler bevægelse og fremdrift. Her i 1950’erne er P-maskinen dog i stigende grad nedklassificeret fra de store eksprestog til mere beskedne persontog

(mere…)

Read Full Post »

Historismen prægede arkitekturen i Danmark og det øvrige Europa i det meste af 1800-tallet. Ikke mindst når bygningerne skulle have lidt alvor og signalere magt, greb arkitekterne tilbage til den historiske arv. Denne artikel ser på hvordan et relativt billigt Kibri-hus med få midler kan gøres til en statelig administrationsbygning i den danske provins

En gedigen grundmuret bygning med fremhævet hovedindgang og sten i flere farver kunne godt danne udgangspunkt for f.eks. en politistation i 1950’ernes Danmark

Read Full Post »

Der er generelt for få engelske H0-bilmodeller på markedet, men her er en ældre en af slagsen: En Austin Seven fra mellemkrigstiden. Visionen med bilen var at skabe et beskedent køretøj til en rimelig pris, der kunne give så mange mennesker som muligt chancen for at erhverve deres første bil. Bilen blev en betydelig salgssucces også herhjemme og nogle rullede utvivlsomt endnu i midten af 1950’erne.

Austin Seven betød nærmest en genfødsel for det ellers skrantende bilmærke

(mere…)

Read Full Post »