Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Auhagen’

Jeg tyvstartede allerede lidt i sidste uge med en ladning skaller/udskær til en åben godsvogn litra PB, så lad os nu fortsætte med at se lidt nærmere på de affalds- eller biprodukter, som savværket laver. Det er ikke helt ubetydelige mængder savsmuld, flis og udskær savværket kaster af sig og alt det skal selvfølgelig også håndteres og transporteres.

Et savværk producerer store mængder biprodukter. Her er det savsmuld og flis, der håndteres
(mere…)

Read Full Post »

I dag den 10. juli fejres Sønderjyllands genforening med Danmark. I år er det som bekendt noget helt særligt for det er nøjagtig 100 år siden Kong Christian X red over den gamle grænse på en hvid hest, et billede der fandtes i alle historiebøger og i en del private hjem i 1950’erne. Genforeningen blev markeret over hele landet med mindesmærker især i form af opsætning af genforeningssten. Egnen omkring Sundborg skal selvfølgelig også have en genforeningssten og om den handler denne artikel.

Genforeningssten - Aabning

En genforeningssten er et mindesmærke for Sønderjyllands genforeningen med Danmark i 1920. Stenene er opstillet i hundredvis over hele landet også i Sundborg

(mere…)

Read Full Post »

Så er det tid at bygge det første ”Skadhaugehus”. Valget er faldet på seriens nummer 8. Det er, såvidt jeg kan bedømme, det mest simple hus i serien. Det er der kommet et tydeligt dansk udseende hus ud af, og det var jo præcis meningen.

Skadhauge - Hus 8 - Åbningsbillede

Beskedent hus bygget med beskedne midler. Det udsagn gælder både modellen og forbilledet

(mere…)

Read Full Post »

Før i tiden, og det vil sige før parcelhus-boomet i 1960’erne, var det meget almindeligt med udhuse. Fordringsløse bygninger, med vægt på den praktiske anvendelighed fremfor fin arkitektur. Denne artikel handler om to modificerede udhuse, bygget på baggrund af dele fra byggesæt fra henholdsvis Auhagen og Kibri.

Et par undseelige bygninger, der selvfølgelig ikke skal ligge side om side som her, men omme bag de respektive ”hovedbygninger”

(mere…)

Read Full Post »

De fleste modelbygninger er ganske regelrette med perfekte retvinklede hjørner og helt lige mure. Der er få eksempler på skæv bindingsværk eller skrå hjørner hos tilbehørsfabrikanternes huse. På den baggrund er Auhagens model af en fabriksbygning med et imposant portparti en interessant undtagelse, for grundplanen er helt unik.

I epoke III lå industrien stadig inde i byerne. Derfor måtte bygningerne tilpasses de eksisterende gader og det gav jævnligt skæve vinkler og en særpræget grundplan

(mere…)

Read Full Post »

I et par generationer fra ca. 1880 og frem til 1930’erne byggedes en stor mængde huse i Danmark med halvvalmet saddeltag, blankmur og afrundede rammer over døre og vinduer. Huse af denne type kunne findes overalt især i mindre byer og på landet, ikke mindst som stuehuse på mange landbrugsejendomme. På trods af at disse stiltræk herhjemme opfattes som typisk danske, så kunne de også findes i en del af vore nabolande og det er nok grunden til, at tyske Auhagen har fundet det besværet værd at forsyne markedet med en model af en generisk bondegård af en art fælles nordvesteuropæisk tilsnit. Med få detaljeforbedringer vil ingen opfatte huset som andet end typisk dansk.

I 1950’erne var der stadig mange husmandsbrug i Danmark og de kunne fint have stuehuse som dette her

(mere…)

Read Full Post »

Banegårdsbygningen på den største station er et naturligt midtpunkt på ethvert modeltogsanlæg. Alene af den grund bør man nøje overveje, hvilken bygning man vælger til opgaven. Størrelse, arkitektonisk stil, epokepræg – det hele skulle gerne gå op i en højere enhed. Overvejelserne om banegårdsbygningen i Sundborg, er derfor i fuld gang, også selvom sporplanen ikke er færdig og fundamentet som bygningen til sin tid skal stå på, endnu ikke er klar.

Et ”arkitektudkast” baseret på Kibris ”Bahnhof Bonn”. Bygningen er tilføjet en ekstra etage på perronsiden og den gangbro der er nødvendig for at passagererne kan komme fra forhallen til ø-perronen mellem hovedsporene

(mere…)

Read Full Post »

Eftersom Sundborg MJ er under opbygning, så er de fotos, jeg har brugt til at illustrere de forskellige artikler her på bloggen, selvsagt ikke fra anlægget. De er som regel et resultat af midlertidige opstillinger, hvor jeg har forsøgt at blande forskellige miljøelementer sammen til en kulisse rundt om den genstand eller situation, der er i fokus for scenen. I den forbindelse har jeg haft megen fornøjelse af Auhagens bygningskulisser.

Læserne inviteres for en gangs skyld til at lægge mærke til baggrunden. Pakhusene er forlængede og forhøjede versioner af to af Auhagens bygningskulisser

(mere…)

Read Full Post »